1. Làm thế nào để đăng ký?

1.Biểu tượng TikiSave hiển thị giảm 10% mỗi lần giao hàng lặp lại

2.Chọn số lần lặp lại (2 tuần hoặc 4/6/8 tuần)

3.Tạo phần đăng ký của bạn.

Đơn hàng đầu tiên của bạn sẽ được giao ngay.

Tiết kiệm hơn với việc giao hàng.

Bỏ qua hoặc hủy bất kỳ lúc nào mà không mất phí.

 

2. Làm thế nào để tôi tham gia?

Đơn giản chỉ là đăng ký TikiNOW. Bạn sẽ tự động được sử dụng TikiSave khi đã là thành viên của TikiNOW.

 

3. Tôi có thể tìm kiếm TikiSave ở đâu?

Bạn có thể tìm kiếm và lọc theo TikiSave.

Để bắt đầu, chúng tôi có thêm một số sản phẩm cho các bà mẹ như tã và sữa.

Chúng tôi đang thêm các sự lựa chọn cho dịch vụ TikiSave mỗi ngày.

 

4. Tôi có thể áp dụng coupon cho đơn hàng TikiSave?

Bạn có thể sử dụng coupon cho đơn hàng đầu tiên có sử dụng TikiSave.

 

5. Hình thức thanh toán của dịch vụ này như thế nào?
Bạn có thể chọn bất kỳ hình thức thanh toán trả trước cho đơn hàng TikiSave của mình.

6. Làm thế nào tôi có thể bỏ qua dịch vụ giao hàng TikiSave?

Bạn có thể vào Tài khoản của tôi, chọn dịch vụ TikiSave và bỏ dịch vụ giao hàng muốn bỏ qua.

 

7. Nếu tôi đặt quá nhiều đơn hàng thì sao?

Bạn có thể bỏ qua việc giao hàng điều chỉnh số lần giao hàng trong Tài khoản của tôi > TikiSave.

 

8. Làm thế nào để tôi thay đổi ngày giao hàng?

Bạn có thể cài đặt trước ngày giao hàng đầu tiên của dịch vụ TikiSave. Để thay đổi, bạn có thể tạo một tài khoản TikiSave mới với ngày giao hàng mong muốn và hủy đăng ký hiện tại mà không bị phạt.

 

9. Làm thế nào để tôi hủy dịch vụ TikiSave?

Bạn có thể đăng nhập vào Tài khoản của tôi, chọn dịch vụ TikiSave và hủy đăng ký.

 

10. Làm cách nào để tôi thay đổi phương thức thanh toán TikiSave của mình?

Bạn có thể đăng nhập vào “Tài khoản của tôi” và thay đổi hình thức thanh toán mặc định trong tài khoản của mình.