1. Trang Chủ
  2. Đặt hàng và thanh toán
  3. Làm thế nào để thanh toán lại?

Làm thế nào để thanh toán lại?

– Khách hàng có thể thao tác “Thanh toán lại” đối với những đơn hàng thanh toán trả trước nhưng chưa giao dịch thành công.

+ Bước 1: Đăng nhập tài khoản

+ Bước 2: Chọn đơn hàng cần “Thanh toán lại”

+ Bước 3: Chọn nút “Thanh toán lại”

Lưu ý:

Khách hàng có thể đổi hình thức thanh toán trả trước thành thanh toán khi nhận hàng.

Đăng vào ngày 25-1-2019

Bài viết này có hữu ích không?

Bài viết liên quan

Chia sẽ bài viết trên


Bạn có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu mới